Välkommen till vår webbplats!

Aktuellt

3.6.2022

Kursprogrammet för höstterminen 2022 har publicerats. Klicka på menyn/fliken ”Kursutbud höstterminen 2022” för att läsa information om fortbildningarna som ordnas.

ANMÄLAN HÖSTTEMINEN 2022:

Anmälan till den teambaserade fortbildningen BÄRKRAFT (i samarbete med CLL) sker via denna länk: https://crm.abo.fi/Events/1472/Apply

Anmälan till avslutningswebbinariet för projektet ”Unik och värdefull” sker via denna länk: https://link.webropol.com/s/unikvardefull

Till övriga kurser anmäler du dig via din arbetsgivares webropolformulär. Anmälningstiden pågår under perioden 6.6.2022 kl. 8:00 – 17.6.2022 kl. 16:00. Webropolformulären fungerar bara under det tidsintervallet!

Klicka på länken till webropolformuläret i den kommun där du är anställd:

Jakobstad: https://link.webropol.com/s/jakobstadht2022

Kronoby: https://link.webropol.com/s/kronobyht2022

Larsmo: https://link.webropol.com/s/larsmoht2022

Nykarleby: https://link.webropol.com/s/nykarlebyht2022

Pedersöre: https://link.webropol.com/s/pedersoreht2022


Info om genomförandet av digitala kurser:

De kurstillfällen som hålls på distans förverkligas med hjälp av e-mötesverktyget Zoom. Deltagarna får en länk till sin e-postadress några dagar innan kurstillfället startar. Se till att du har Zoom-klienten eller -appen nedladdad till din enhet! Klicka sen på länken i e-postmeddelandet för att delta i kurstillfället.

linje

Se Barnet är ett fortbildningsprogram som startade år 2008 i syfte att utveckla kvaliteten på småbarnspedagogiken i norra svenska Österbotten. Programmet är numera ett samarbete mellan Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre i syfte att stärka kompetensen hos personalen som arbetar i barngrupp och främja implementeringen av planen för småbarnspedagogik.

Se Barnet erbjuder varje termin en uppsättning fortbildningar som riktar sig till personalen inom småbarnspedagogik och förskola i de nämnda kommunerna. För att ordna fortbildningarna samarbetar Se barnet med flera olika utbildningsaktörer; bl.a. universitet, yrkesläroanstalter, fortbildningsinstitut och tredje sektorn.