Välkommen till vår webbplats!

Aktuellt

8.12.2020

Kursprogrammet för vårterminen 2021 har publicerats. Klicka på menyn ”Kursutbud vårterminen 2021” för att ta del av kursbeskrivningarna.

Anmälningarna till vårterminens kurser görs elektroniskt via Webropol. Anmälningar tas emot under perioden 14.12 kl. 8:00 – 23.12 kl. 16:15 och webropollänkarna fungerar bara under det tidsintervallet.

Kursanmälningarna sammanställs efter att anmälningstiden har löpt ut. Varje kommun har ett begränsat antal kursplatser till förfogande på fortbildningarna. De slutliga deltagarlistorna till vårterminens fortbildningar distribueras till fältet fredagen den 22.1.2021 så då får du besked vilken kurs du fått plats på.

Anmälningsformulär

Klicka på Webropollänken intill den kommun där du är anställd för att komma vidare till rätt anmälningsformulär:

JAKOBSTAD: https://link.webropolsurveys.com/S/9F726B1F8AB0DE56

KRONOBY: https://link.webropolsurveys.com/S/8D6514C49DA9816D

LARSMO: https://link.webropolsurveys.com/S/A6BD412D904F22AA

NYKARLEBY: https://link.webropolsurveys.com/S/A4A1DF53CC5042D6

PEDERSÖRE: https://link.webropolsurveys.com/S/B352909F92655800

linje

Se Barnet är ett fortbildningsprogram som startade år 2008 i syfte att utveckla kvaliteten på småbarnspedagogiken i norra svenska Österbotten. Programmet är numera ett samarbete mellan Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre i syfte att stärka kompetensen hos personalen som arbetar i barngrupp och främja implementeringen av planen för småbarnspedagogik.

Se Barnet erbjuder varje termin en uppsättning fortbildningar som riktar sig till personalen inom småbarnspedagogik och förskola i de nämnda kommunerna. För att ordna fortbildningarna samarbetar Se barnet med flera olika utbildningsaktörer; bl.a. universitet, yrkesläroanstalter, fortbildningsinstitut och tredje sektorn.